Helft transportbedrijven volgt regels onvoldoende

Werknemers in de sector transport en logistiek staan tijdens het werk bloot aan hoge arbeidsrisico’s. Welke risico’s dat precies zijn, weten veel werkgevers niet: de helft van de bedrijven in de sector transport en logistiek heeft onvoldoende in kaart welke risico werknemers dagelijks lopen tijdens het werk. Als werkgevers die risico’s wel kennen, nemen zij niet altijd voldoende maatregelen om die te beperken of te beheersen. Dat blijkt uit inspecties door Inspectie SZW tussen 2011 en 2013: in meer dan de helft van de gevallen (55%) heeft de inspecteur handhavend opgetreden. Met name de kleinere bedrijven in de sector leven arbowetgeving onvoldoende na.

Volgens de inspectie hebben werkgevers de risico’s niet altijd in beeld en namen ze daardoor ook geen maatregelen. Vooral kleinere bedrijven houden zich vaak niet aan de regels.

Bij de meeste ongelukken in de deelsectoren wegvervoer en distributie is een heftruck betrokken. Zo schort het volgens de inspectie nog al eens aan de deskundigheid van de chauffeur.

Branchevereniging van verladers EVO vindt het ‘zorgelijk’ dat de helft van de werkgevers onvoldoende zicht heeft op de veiligheidsrisico’s. De vereniging vindt dat bedrijven daar meer werk van moeten maken. 

Bedrijven die tijdens de inspecties niet op orde waren, krijgen opnieuw een bezoek van de Inspectie. Dat is dit jaar (2014) reeds gestart en gaat door tot het bedrijf de arbeidsomstandigheden op orde heeft. Bij herhaling van de overtredingen worden de sancties steeds zwaarder, zo worden de boetes hoger.

In de loop van 2015 zal de Inspectie prioriteit geven aan het bestrijden van overtredingen van arbeidsmarktwetten en de aanpak van arbeidsmarktfraude in deze sector. (Bron: Novum)

Voor inzage in het onderzoek, kijk hier.

No Comment

2

Sorry, the comment form is closed at this time.