Geen zorgen. Alles is geregeld.
Vertrouwenspersoon en bedrijfsjuridisch adviseur

Yvette Beumer

“Ik streef naar een organisatie die zich onderscheidt van veel van de huidige partijen op het gebied van kennis, efficiëntie en persoonlijkheid. Met ruime kennis van zaken, door kritisch mee te denken en open te staan voor specifieke wensen van de cliënt, kun je vaak meer juridische mogelijkheden aandragen dan de standaard mogelijkheden. Dat maakt het interessant om een vertouwenspersoon te zijn bij S&K.”

Arbeidsrecht
100%
Contractrecht
100%
Vastgoedrecht
100%
Vertrouwenspersoon en bedrijfsjuridisch adviseur

Mara van Breda

Als uw vertrouwenspersoon en adviseur zorg ik er graag voor dat juridische zaken binnen uw onderneming goed verlopen. Het oplossen van juridische problemen en vraagstukken die binnen uw onderneming naar boven kunnen komen zie ik als een uitdaging.

Arbeidsrecht
90%
Contractrecht
90%
Vastgoedrecht
95%
Vertrouwenspersoon & Bedrijfsjuridisch adviseur

Viorica Hagagg

Viorica Hagagg is een veelzijdige juridisch adviseur met zowel juridische als commerciële achtergrond en met focus op ondernemingsrecht, internationaal privaatrecht en contractenrecht. Viorica heeft veel ervaring in de internationale handel en distributie opgedaan, zowel in Nederland als in het Oostblok en daarbuiten. Zij is vaardig in het pleiten van posities, in het verkrijgen van consensus met een zo gunstig mogelijk resultaat en weet waar nodig directe en indirecte invloed uit te oefenen voor een zo optimaal mogelijk resultaat. Viorica is enthousiast, gemotiveerd, zeer effectief onder druk en bereid om persoonlijk risico en verantwoording nemen met de input van de belanghebbenden Zij is in staat om problemen en risico’s ter plaatse te voorkomen voordat deze escaleren. Dus of het nu gaat om een geschil met een werknemer, om het opstellen van commerciële contracten of het begeleiden van een overname: ik adviseer u graag. Neem vrijblijvend contact met ons op met uw bedrijfsjuridische vraag! UK: Viorica Hagagg is a versatile legal advisor to both legal and commercial background and with a focus on corporate law, international law and contract law. Viorica has extensive experience in international trade and distribution gained, both in the Netherlands and in Eastern Europe and beyond. She is skilled in corporate legal positions in obtaining consensus with the best possible result and knows where necessary to exercise for the best possible result. Direct and indirect impact Viorica is enthusiastic, motivated, highly effective under pressure and willing to take personal risk and responsibility with the input of the stakeholders She is able to spot and avoid problems and risks before they escalate. So whether it’s a dispute with an employee, to the drafting of commercial contracts or supervising an acquisition:. I will recommend you. Please feel free to contact us with your business legal question now!

Arbeidsrecht
90%
Contractrecht
90%
Vastgoedrecht
95%
IVertrouwenspersoon & bedrijfsjurist

Otto Reddering

Otto is actief als Personeel & Organisatieadviseur binnen het Midden- en Kleinbedrijf. Hij is gespecialiseerd in arbeidsrechtelijke (van aanname tot ontslag) en veiligheidskundige (arbeidsomstandigheden en RI&E) vraagstukken alsmede begeleiding en advies bij de implementatie van managensystemen zoals ISO, VCA, MVO. Een van de specialisaties van Otto is veiligheid binnen het bedrijfsleven dat binnenkort vanuit de overheid als een van de belangrijkste speerpunten wordt gezien.

Arbeidsrecht
100%
Managementsystemen
100%
veiligheid
100%
Vertrouwenspersoon & bedrijfsjurist

Wanda Sanfelix

Kenmerkend voor mijn juridische dienstverlening is inleving in de problemen en uitdagingen die ú als ondernemer tegenkomt. Ik denk mee en zoek oplossingen waar direkt mee aan de slag kan worden gegaan. Ik signaleer risico’s, adviseer, monitor, rapporteer en ondersteun u bij de juridische aspecten. Geeft een begrijpelijke én praktische uitleg aan u over de juridische documenten, complexe vraagstukken en (nieuwe) wet- en regelgeving. Ordent uw juridische documenten (corporate housekeeping), beheert vervaldata en zorgt dat u snel over de juiste informatie kunt beschikken zodra u daarover wordt gevraagd door bijvoorbeeld de belastingdienst, accountant of cliënt. Begeleid uw projecten bij ontwikkeling van nieuwe producten of bij bedrijfsovernames. Kan uit de voeten met vragen over huurcontracten, merken, domeinnamen, algemene voorwaarden, disclaimers, privacy, consumentenrecht, jaarrekeningen, corporate governance, bedrijfsovernames. Mijn specialisaties liggen op het gebied van huurrecht, ICT-recht, jaarrekeningenrecht, ondernemingsrecht en uiteraard contractenrecht in het algemeen.

Corporate governance
100%
Huurecht
100%
ICT-recht
100%
Vertrouwenspersoon & bedrijfsjurist

Sytske Ruiter

Ik adviseer ondernemers bij arbeidsrechtelijke kwesties en ga samen met u op zoek naar een praktische oplossing. Hierdoor kunnen tijdrovende procedures vaak voorkomen worden. Ik vind het een uitdaging om maatwerk te bieden zodat voor iedere zaak de beste oplossing kan worden gevonden. Daarbij staan een persoonlijke benadering, inlevingsvermogen en een praktische insteek centraal.

Arbeidsrecht
100%
Contractrecht
100%
Ondernemingrecht
100%