Werkwijze

“Van reactief naar preventief”
01

Doorlichten

02

Verbeteringsadvies

03

Begeleiding in Uitvoering

04

Byzondere Ondersteuning & Geschillen Afwikkeling

  1. Identificeren en in kaart brengen juridische risico’s
  2. Werkwijzen doorvoeren om risico’s te voorkomen en te minimaliseren
  3. Mechanismes implementeren om te anticiperen
  4. Adequaat en op de bedrijfslocatie uitvoering geven

De dienstverlening van Spijkers & Koppen is gericht op het opsporen en verhelpen van de  juridisch zwakke plekken binnen uw bedrijf.
Hiermee is de dienstverlening van Spijkers & Koppen uniek!

 

In plaats van reageren op de juridische kwesties die door bedrijven zelf zijn geconstateerd, anticipeert Spijkers & Koppen op juridische kwesties die (nog) niet door bedrijven zijn opgemerkt of waar men te weinig aandacht aan heeft kunnen besteden. Het zijn immers deze kwesties die op termijn kunnen zorgen voor onvoorziene juridische problemen met hoge kosten en schadeposten tot gevolg.

 

Om uw bedrijf goed te leren kennen en een verbeterplan te kunnen uitvoeren dat past binnen de bedrijfscultuur en ondernemerswensen, krijgt ieder bedrijf een eigen vaste bedrijfsjurist die, mede vanuit uw eigen bedrijf, met u zal werken een meedenken.

 

Kortom:

BESPARING, BESCHERMING & BETROKKENHEID!

S&K Introduceert juridische prepaid pakketten:

 

Het voordeel van prepaid is eenvoudig. Zeker in het geval van juridische ondersteuning waar u tot op heden geen enkele mogelijkheid had voor het beheren van uw kosten.  ‘Uurtje factuurtje’  is vanaf nu verleden tijd. Prepaid zorgt er voor dat u als ondernemer niet voor verrassingen komt te staan. U betaalt van tevoren voor uw juridische ondersteuning in eenvoudige en transparante pakketten.

Voordelen:

  • Geen maandelijkse factuur
  • Geen verrassingen wat betreft de kosten