Blog

Risico’s in de WWZ: ketenregeling en transitievergoeding

Per 1 juli 2015 gaan er twee nieuwe wettelijke regelingen gelden: de gewijzigde ketenregeling en de transitievergoedingregeling.

Deze veranderingen zijn ingrijpend! Reden genoeg om op tijd van de uitwerkingen op de hoogte te zijn. In de komende periode zullen wij u er voldoende over vertellen.

 

Door de ketenregeling worden tijdelijke contracten bij elkaar opgeteld.
Nu heeft u als werkgever nog de mogelijkheid om binnen 3 jaar 3 tijdelijke contracten aan te bieden. Pas bij het overschrijden van de totale contractperiode van 3 jaar of bij het aangaan van een vierde contract komt de werknemer in vaste dienst. Als er tussen twee tijdelijke contracten een periode van 3 maanden zit, is de keten verbroken. Deze situatie gaat veranderen. Vanaf 1 juli 2015 is er al bij het overschrijden van een totale periode van 2 jaar sprake van een vast contract en wordt de keten pas verbroken als er 6 maanden tussen de contracten zit. Er is dus eerder sprake van een contract voor onbepaalde tijd.  De regeling geldt voor alle tijdelijke contracten dus voor flexwerkers, oproepkrachten en werknemers met min-max-contracten en 0-uren-contracten. Over de uitzonderingen zullen we u later nog op de hoogte brengen.

 

S&K Tip:

Voor nu is het belangrijk om even stil te staan bij de werknemers met wie u een eerste of een tweede tijdelijke arbeidsovereenkomst heeft lopen. U kunt tot 1 juli 2015 de mogelijkheid benutten om met die werknemers een tweede respectievelijk derde contract voor bepaalde tijd aan te gaan zolang de totale duur van die contracten niet meer is dan 3 jaar. Doet u dit op tijd (dus voor 1 juli 2015) dan geldt de huidige wetgeving nog en dan wordt het contract niet automatisch omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd als de keten van contracten een totale duur van 24 maanden heeft bereikt. Wacht niet tot het laatste moment! Als het contract van uw werknemer eindigt op of na 1 juli 2015, bespreek dan nu met uw werknemer dat u het contract wilt openbreken en het al per 1 juni 2015 wilt laten beëindigen. U biedt daarbij een nieuw tijdelijk contract aan dat ingaat per 1 juni 2015. De werknemer zal hier graag aan willen meewerken als het alternatief voor de werknemer is dat u zijn contract per 1 juli 2015 niet kunt verlengen omdat u dan de periode 24 maanden overschrijdt. Let hierbij op de aanzegtermijn! Als u een contract per 1 juni 2015 wilt laten beëindigen en per die datum een nieuw contract wilt aangaan, moet u dat uiterlijk 31 mei 2015 schriftelijk aan de werknemer melden, anders zou de werknemer de boete wegens niet tijdige aanzegging kunnen eisen.

 

De transitievergoeding is een vergoeding bij het einde van een dienstverband.

Vanaf 1 juli 2015 betaalt de werknemer deze vergoeding aan iedere werknemer die tenminste 24 maanden in dienst is geweest. De vergoeding is 1/6e maandsalaris voor ieder blok van 6 maanden dat de werknemer in dienst is geweest (1/3e maandsalaris per dienstjaar). Let op! Dit geldt niet alleen als de werkgever het arbeidscontract opzegt maar ook als het contract van rechtswege eindigt. Kortom: ook als er sprake was van opvolgende tijdelijke contracten die op grond van de ketenregeling opgeteld tenminste 24 maanden beslaan, betaalt de werkgever als hij het contract vervolgens niet verlengt, een transitievergoeding! Alleen als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werknemer met wederzijds goedvinden wordt beëindigd, hoeft de werkgever geen transitievergoeding te voldoen.

 

S&K Tip: Als je bij het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst een contract voor 8 maanden sluit in plaats van een jaarcontract, kun je nog 2 keer verlengen zonder het risico dat het contract automatisch een contract voor onbepaalde tijd wordt en bovendien ontkom je aan de verplichting tot het voldoen van een transitievergoeding als je na 24 maanden besluit het contract niet te verlengen.

 

Bij het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding worden de maanden dat de werknemer in dienst is geweest niet afgerond. Bij 34 maanden dienstverband is sprake van 5 volle blokken van 6 maanden. Kortom: de vergoeding bedraagt 5 x 1/6e maandsalaris. Bij een salaris van € 3.000,00 per maand betaalt de werkgever een transitievergoeding van 1/6e van € 3.000,00 = € 500,00 x 5 = € 2.500,00.

Bij het berekenen van de hoogte van de transitievergoeding wordt voorts teruggekeken naar het (arbeids)verleden van de werknemer. Omdat de wettelijke bepalingen die ingaan vanaf 1 juli 2015 onmiddellijke werking hebben (meteen ingaan) kan de uitkomst voor de berekening van de transitievergoeding in bepaalde gevallen een verrassende uitkomst hebben. Binnenkort meer hierover!

No Comment

2

Sorry, the comment form is closed at this time.